Amavu n’amavuko

Mu mwaka wa 2011, BDF yashinzwe nk’ishami rya Banki itsura amajyambere y’u Rwanda (BRD) hagamijwe gutera inkunga ibigo bito n’ ibiciriritse binyuze mu ku bibera ingwate ku nguzanyo, imicungire y’inkunga rusange, kongerera ubushobozi sacco, ikodeshagurisha ku bigo by’ubucuruzi bigitangira ndetse na serivisi z’ubujyanama mu bucuruzi.


Guverinoma yahurije muri BDF ibigega bitandukanye byari byaragenewe imishinga mito n’iciriritse byari byarakwirakwijwe muri minisiteri n’ibigo bitandukanye.
Nyuma yuko BRD yeguriwe abikorera ku giti cyabo, imikorere ndetse n’ imicungire ya BDF yaravuguruwe mu rwego rwo gukomeza gufasha ibigo bito n’ ibiciriritse mu kwiteza imbere.
BDF ni kimwe mu bigo by’ingenzi bishyira mu bikorwa gahunda y’igihugu ishinzwe umurimo (National Employment program), kandi imirimo yayo igendera ku murongo w’ ibyo bikorwa.

Inshingano ya BDF ni ugufasha imishinga mito n’iciriritse kubona imari binyuze mu nzira zitandukanye ku biciro biri hasi.
Gucunga no gutanga ingwate ku nguzanyo bikorwa mu bwuzuzanye binyuze mu masezerano n’ ‘ibigo by’ imari.

Amavu n’amavuko

Mu mwaka wa 2011, BDF yashinzwe nk’ishami rya Banki itsura amajyambere y’u Rwanda (BRD) hagamijwe gutera inkunga ibigo bito n’ ibiciriritse binyuze mu ku bibera ingwate ku nguzanyo, imicungire y’inkunga rusange, kongerera ubushobozi sacco, ikodeshagurisha ku bigo by’ubucuruzi bigitangira ndetse na serivisi z’ubujyanama mu bucuruzi.

Guverinoma yahurije muri BDF ibigega bitandukanye byari byaragenewe imishinga mito n’iciriritse byari byarakwirakwijwe muri minisiteri n’ibigo bitandukanye.
Nyuma yuko BRD yeguriwe abikorera ku giti cyabo, imikorere ndetse n’ imicungire ya BDF yaravuguruwe mu rwego rwo gukomeza gufasha ibigo bito n’ ibiciriritse mu kwiteza imbere.
BDF ni kimwe mu bigo by’ingenzi bishyira mu bikorwa gahunda y’igihugu ishinzwe umurimo (National Employment program), kandi imirimo yayo igendera ku murongo w’ ibyo bikorwa.

Inshingano ya BDF ni ugufasha imishinga mito n’iciriritse kubona imari binyuze mu nzira zitandukanye ku biciro biri hasi.
Gucunga no gutanga ingwate ku nguzanyo bikorwa mu bwuzuzanye binyuze mu masezerano n’ ‘ibigo by’ imari.

CEO BDF

Vincent Munyeshyaka

Umuyobozi Mukuru

DEPUTY CEO BDF

Rosalie Semigabo

Umuyobozi Mukuru Wungirije

Kagarama

John Kagarama

Umuyobozi ushinzwe Ubujyanama n'iterambere mu ishoramari

beata

Beata Uwurukundo

Umuyobozi w'agateganyo ushinzwe gusesengura imishinga

Benoit

Benoit Niyongabire

Umuyobozi ushinzwe Icungamutungo n'imari

Monique

Monique Umugwaneza

Umuyobozi ubishinzwe amategeko no gukurikirana imishinga

deo

Deo Bakinga

Umuyobozi ushinzwe Ubugenzuzi bwite

Carine

Carine S. Mugwaneza

Umuyobozi ushinzwe Imenyekanishabikorwa

Egide

Egide Sempabwa

Umuyobozi ushinzwe gukumira inzitizi

Betty

Betty Ingabire

Umuyobozi ushinzwe Abakozi n'imiyoborere

elie

Elie nyirumuringa

Umuyobozi Ushinzwe Ikodeshagurisha

Dieudonne Rucyahana- Acting IT Manager

Dieudonne Rucyahana

Umuyobozi w'Agateganyo Ushinzwe Ikoranabuhanga

Abagize inama y’ubutegetsi ya BDF

Eric Rwigamba-Board Chairperson

Eric Rwigamba

Board Chairperson

Solange Irakarama- Board VChairperson

Solange Irakarama

Board Vice Chairperson